Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
odtlačok
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies
Zobraziť menu

EN
ISO
ČO?!?

EN ISO 9001
ZARUČENÁ KVALITA.

ČO JE CERTIFIKÁCIA EN ISO 9001?

 

Certifikácia podľa normy EN ISO 9001 stanovuje minimálne požiadavky na systém riadenia kvality, ktoré musí spoločnosť spĺňať, aby sa zaručilo poskytovanie produktov, ktoré spĺňajú očakávania zákazníkov, ako aj eventuálne úradné požiadavky. Prostredníctvom pravidelnej kontroly má okrem toho systém riadenia podliehať neustálemu procesu zlepšovania.

prejsť na Certifikáty

EN ISO 14001
Z ekologických dôvodov.

ČO JE CERTIFIKÁCIA EN ISO 14001?

 

S našim novým certifikátom podľa normy ÖNORM EN ISO 14001:2015 sme prijali etablovaný a celosvetovo uznávaný štandard v oblasti certifikácie pre náš systém environmentálneho manažérstva. Prostredníctvom analýz našich vplyvov na životné prostredie sa staráme o ochranu životného prostredia tým, že zabraňujeme škodlivým vplyvom na životné prostredie, priebežne zlepšujeme naše environmentálne služby, optimalizujeme naše prevádzkové procesy a minimalizujeme riziká, a tiež dodržiavame naše záväzné povinnosti, predovšetkým v oblasti environmentálneho práva a tým chránime nielen nás, ale aj našich zákazníkov / odberateľov pred negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a pred trestno-právnymi sankciami.

Zaväzujeme sa k priebežnému zlepšovaniu nášho systému environmentálneho manažérstva. Latku pre naše kvalitatívne a environmentálne štandardy nastavujú naše zainteresované strany, čím zaručujeme, že budeme hospodáriť ekologicky a trvalo udržateľne, aby sme mohli dlhodobo posilňovať našu pozíciu na trhu.

prejsť na Certifikáty

Jednoducho
sa nás
spýtaj.

Považujeme sa za poskytovateľa služieb
a našim dodávateľom a zákazníkom
chceme poskytovať najlepšie služby.

Pošli nám svoj dopyt – dobrá bude aj
vysvetľujúca príloha – a my pre Teba
nájdeme špecifické riešenie!