Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
odtlačok
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies
Zobraziť menu

Našou
ponukou
je šrot.

Presne preto poskytujeme špecifické produktové riešenia. Pre rôzne triedy kvality, zliatiny a veľkosti.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
NÁKUP A PREDAJ IBA PRE ŽIVNOSTNÍKOV A POĽNOHOSPODÁROV!

 

DOBA NAKLADANIA ŠROT: 
PONDELOK - ŠTVRTOK
07:00 - 12:00 A 12:45 - 15:30 HOD
PIATOK
07:00 - 11:00 HOD

ŠROT
OD A
PO Z.

Naša paleta produktov zahŕňa všetky bežné druhy železného a neželezného šrotu. Šrot je k dispozícii na predaj tuzemským a zahraničným zákazníkom v prvotriednej kvalite.

Pre zlievarne dokážeme pripraviť balíky výsekov a 30-kové balíky v kvalite hlbokoťažnej ocele.
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
NÁKUP A PREDAJ IBA PRE ŽIVNOSTNÍKOV A POĽNOHOSPODÁROV!

Staré automobily pre súkromných zákazníkov však likvidujeme bezplatne, pokiaľ majú k dispozícii príslušné doklady.

ZARUČENE BEZ ŽIARENIA

Ako vedúci rakúsky podnik na recykláciu berieme vážne našu zodpovednosť za životné prostredie. Za žiadnych okolností nechceme prepravovať, spracovávať ani skladovať materiál vyžarujúci rádioaktivitu.


Aby sme chránili Vás, nás a naše životné prostredie pred rádioaktívne zaťaženým materiálom, sú z tohto dôvodu na vjazde nákladných automobilov, ale aj na vjazde po železnici umiestnené portálové monitory firmy Seibersdorf. Všetky nákladné automobily a vagóny sa nami starostlivo prekontrolujú a preveria na hodnoty žiarenia. V prípade alarmu sa informuje zodpovedný úrad a stanoví sa ďalší postup.

Eisen Neumüller LKW auf Straße

PERFEKTNE USKLADNENÝ

Vývoj kvality uskladneného materiálu stojí a padá s predpokladmi na prostredie skladu. Iba keď sú podmienky v poriadku, je možné trvalo udržiavať najlepší možný stav skladovaného materiálu.


V spoločnosti Eisen Neumüller je medzičasom k dispozícii viac ako 50 000 m² skladovacích plôch v optimálnej kvalite.


2 000 m² z nich je dokonca zastrešených. Vďaka tomu je možné relevantné materiály skladovať úplne nezávisle od vplyvov počasia.

Stahlträger Hügel auf Stahl Lagerplatz draußen

ANALYZOVANÉ V LABORATÓRIU

Na analýzu prvkov a stopových prvkov Vašich starých kovov máme k dispozícii iskrové spektrometre a röntgenové fluorescenčné spektrometre. Z presnej analýzy tovaru vyplýva férová a fundovaná tvorba cien pre Vás ako dodávateľa. Okrem toho dokážeme iba takto dodržať určité požiadavky našich odberateľov.


U triesok akéhokoľvek druhu ďalej určujeme obsah oleja (podľa nariadenia HP14 EÚ). Aj vyhodnotenie tejto analýzy radi poskytneme našim dodávateľom a zákazníkom.

Spurenelementanalyse eines Stahlzylinders

ŠROT,
VYSPELÁ
SLUŽBA!

SLUŽBY POSKYTOVANIA KONTAJNEROV

Našim zákazníkom, či už z oblasti priemyslu alebo podnikania, radi poskytneme úplne bezplatné a termínované služby poskytovania kontajnerov. Dokážeme splniť každé želanie počnúc sudmi, debnami na batérie až po malé kontajnery a veľké valivé kontajnery s objemom 30 m³.

LIKVIDÁCIA STARÝCH AUTOMOBILOV

Pri dodaní starého osobného automobilu s dokumentmi od tohto automobilu (kópia technického preukazu alebo kópia listu schválenia typu automobilu) poskytujeme túto službu zadarmo a zaručujeme Vám odbornú recykláciu spolu s našimi partnerskými prevádzkami na drvenie. Ak je to potrebné, môžeme samozrejme Vaše staré automobily vyzdvihnúť aj u Vás doma a to cenovo výhodne (od 4 kusov aj zadarmo v okruhu 30 km).

RECYKLÁCIA KOVOV

Najväčšie miesta výskytu šrotu tvoria priemysel a väčšie prevádzky na spracovanie kovov v okolí. Ale aj regionálne centrá na zber surovín a poľnohospodári sú dôležitou súčasťou nášho kmeňa zákazníkov.

DEMONTÁŽE

Náš spoľahlivý partner ochotne prevezme Vaše demontážne práce a vykoná ich rýchlo a čisto. Váš starý kov potom opäť skončí u nás a u nás sa aj ďalej zhodnocuje.

FLOTILA NÁKLADNÝCH AUTOMOBILOV

S našimi nákladnými automobilmi prevezmeme prepravu priamo a v termíne do Vášho skladu alebo na Vaše stavenisko, voliteľne s vykládkou pomocou žeriava alebo bez neho. Vďaka našej modernej flotile nákladných automobilov sú možné prepravy ocele do celkovej dĺžky 22 m bez sprievodu a do celkovej dĺžky 25 m so sprievodom.

DOBA NAKLADANIA:

ŠROT

Pondelok - Štvrtok: 07:00 - 15:30 hod.
Piatok: 07:00 - 11:00 hod.

Jednoducho
sa nás
spýtaj.

Považujeme sa za poskytovateľa služieb
a našim dodávateľom a zákazníkom
chceme poskytovať najlepšie služby.

Pošli nám svoj dopyt – dobrá bude aj
vysvetľujúca príloha – a my pre Teba
nájdeme špecifické riešenie!