ŠROT
DETAILNE

NCT3 odpady

PREDPOKLAD:


Materiál musí byť bez znečistenia.


NAPRÍKLAD:


Plechy z pecí.

ODOSLAŤ DOPYT