ŠROT
DETAILNE

E6 – balíky

PREDPOKLAD:


Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez častí strojov, stavebného odpadu, a tiež bez betonárskej ocele, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Nový ľahký oceľový šrot stlačený alebo vo forme pevných balíkov alebo kociek.

ODOSLAŤ DOPYT