ŠROT
DETAILNE

E1 – starý ľahký oceľový šrot < 6 mm

PREDPOKLAD:


Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez stavebného odpadu, a tiež bez betonárskej ocele, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Oceľové ráfiky, plechové sudy, staré tvarované rúry, ale aj výrobné odpady z kovospracujúcich podnikov ...

ODOSLAŤ DOPYT