ŠROT
DETAILNE

E3 – starý ťažký oceľový šrot > 6 mm

PREDPOKLAD:


Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez stavebného odpadu, a tiež bez betonárskej ocele, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Staré poľnohospodárske zariadenia (pluh, kombajn atď.), rúry, šrot z demolačných prác, ...

ODOSLAŤ DOPYT