ŠROT
DETAILNE

E5 – zmiešané triesky z uhlíkovej ocele

PREDPOKLAD:


Triesky nesmú vykazovať znečistenia, ako neželezné kovy, okovinky, brúsny prach a silno zoxidované triesky alebo materiály pochádzajúce z chemického priemyslu. Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez častí strojov, stavebného odpadu, a tiež bez betonárskej ocele, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Triesky po sústružení a frézovaní alebo z mechanického obrábania ...

ODOSLAŤ DOPYT