Cookie settings
If you click on "Accept all cookies", you agree to the storage of cookies on your device in order to improve the navigation on the website, to analyze the use of the website and to support our marketing activities.

You can find more information about our data processing here
odtlačok
Essential cookies
- Session cookies
- Login cookies
Performance cookies
- Google Analytics
Functional cookies
- Google Maps
- YouTube
- reCAPTCHA
Targeting cookies

ŠROT
DETAILNE

E5 – zmiešané triesky z uhlíkovej ocele

PREDPOKLAD:


Triesky nesmú vykazovať znečistenia, ako neželezné kovy, okovinky, brúsny prach a silno zoxidované triesky alebo materiály pochádzajúce z chemického priemyslu. Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez častí strojov, stavebného odpadu, a tiež bez betonárskej ocele, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Triesky po sústružení a frézovaní alebo z mechanického obrábania ...

ODOSLAŤ DOPYT