OCEĽ
DETAILNE

Kari siete

M550, podľa rakúskej normy B4707, časť 7, skupina M 550 6,0 x 2,4 m

A60-AQ100 

Betonárske kari siete spojené slučkami a atypické kari siete na požiadanie

Pre výpočet sú podkladom normová hmotnosť, teoretická hmotnosť alebo cena za m².

ODOSLAŤ DOPYT