ŠROT
DETAILNE

E8 – nový ľahký oceľový šrot < 3 mm

PREDPOKLAD:


Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez častí strojov, stavebného odpadu, a tiež bez betonárskej ocele, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Odpady z výroby, odpady pri vysekávaní, ústrižky …

ODOSLAŤ DOPYT