ŠROT
DETAILNE

Šrot z hlbokoťažnej ocele (mangán < 0,3 %)

PREDPOKLAD:


Materiál musí byť bez viditeľných stôp medi, cínu, olova (a ich zliatin), bez častí strojov, stavebného odpadu, a tiež bez betónu, povrchových úprav, znečistení dechtom, bez dreva, plastov a iných materiálov.


NAPRÍKLAD:


Odpady z vysekávania alebo balíky

ODOSLAŤ DOPYT